Εργοστάσια - Τομείς Δραστηριοποίησης - ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.

Εργοστάσια & Bιομηχανικές μονάδες

Η εταιρία μας διαθέτει εμπειρία και εκπαιδευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να υλοποιεί οποιοδήποτε καθαρισμό σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους εργοστασίων ή βιομηχανικών μονάδων, χρησιμοποιώντας μηχανικά ή χημικά μέσα. Δύναται να αναλάβει τον καθαρισμό εργοστασίου για την έκδοση πιστοποιητικού GAS FREE.

Η ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των μερών ενός εργοστασίου όπως στον εξοπλισμό, στα δάπεδα, στις γραδελάδες, στις δεξαμενές ασφάλτου, στις δεξαμενές λιπαντικών, στις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, στους πύργους, στους πύργους διύλισης, στους αντιδραστήρες κ.α.

Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με:

  • VACUUM
  • Υδροκοπή ή αλλιώς Ψυχρή κοπή
  • Υδροκαθαίρεση
  • Υδροαμμοβολή
  • Υδροβολή

Η βαφή/ χρωματισμός των χώρων ενός εργοστασίου πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανημάτων AIRLESS τελευταίας τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην κατηγορία Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας.