Πλοίο “Μαρία”

Περιγραφή Έργου Υδροβολή και βαφή στα ύφαλα και στο μπουτόπι του πλοίου «Μαρία». Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στις Πέτρινες δεξαμενές του Πειραιά.
Περιγραφή Έργου Υψηλής πιέσεως υδροβολή 1000 bar και βάψιμο στα ύφαλα, στο μπουτόπι , στην κουβέρτα και στα αμπάρια του πλοίου «Καβάφης».  Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη...
Aπομάκρυνση του υλικού (βαρύ κλάσμα ορυκτέλαιου) από δεξαμενή με χρήση μηχανήματος  Vacuum και υδροβολή υψηλής πίεσης για καθαρισμό της δεξαμενής ώστε να για να τοποθετηθεί καθαρό λάδι. Το έργο...
Περιγραφή Έργου Καθαρισμός δαπέδου από βαρύ κλάσμα ορυκτέλαιων με χημικά και υψηλής πιέσεως υδροβολή. Το έργο υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου Cyclon- LPC Hellas στον Ασπρόπυργο.
Περιγραφή Έργου Γενικό shut down της μονάδας πολυπροπυλενίου με υψηλής πιέσεως υδροβολή σε εναλλάκτες θερμότητας, σε σιλό και σε δοχεία. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των Ελληνικών...
Περιγραφή Έργου Υδροβολή υψηλής πίεσης και βαφή στα ύφαλα και στο μπουτόπι του πλοίου “Sea Patris”. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.
Περιγραφή Έργου Υδροβολή 1000 bar και βάψιμο στα ύφαλα και στο μπουτόπι του πλοίου «Μαρίτσα». Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Halyps Cement

Περιγραφή Έργου Υψηλής πιέσεως υδροβολή 1000 bar για σπάσιμο τσιμέντου από σιλό. Το έργο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Halyps Cement.