Πλοίο “Μαρία”

 • 23 Φεβρουαρίου 2021
 • admin@eshoped.gr
Περιγραφή Έργου Υδροβολή και βαφή στα ύφαλα και στο μπουτόπι του πλοίου «Μαρία». Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στις Πέτρινες δεξαμενές του Πειραιά.

Πλοίο “Καβάφης”

 • 23 Φεβρουαρίου 2021
 • admin@eshoped.gr
Περιγραφή Έργου Υψηλής πιέσεως υδροβολή 1000 bar και βάψιμο στα ύφαλα, στο μπουτόπι , στην κουβέρτα και στα αμπάρια του πλοίου «Καβάφης».  Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη...

Καθαρισμός Δεξαμενής ΤΚ-513

 • 23 Φεβρουαρίου 2021
 • admin@eshoped.gr
Aπομάκρυνση του υλικού (βαρύ κλάσμα ορυκτέλαιου) από δεξαμενή με χρήση μηχανήματος  Vacuum και υδροβολή υψηλής πίεσης για καθαρισμό της δεξαμενής ώστε να για να τοποθετηθεί καθαρό λάδι. Το έργο...

Καθαρισμός Δαπέδου Cyclon- LPC Hellas

 • 23 Φεβρουαρίου 2021
 • admin@eshoped.gr
Περιγραφή Έργου Καθαρισμός δαπέδου από βαρύ κλάσμα ορυκτέλαιων με χημικά και υψηλής πιέσεως υδροβολή. Το έργο υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου Cyclon- LPC Hellas στον Ασπρόπυργο.

Ελληνικά Πετρέλαια Θεσσαλονίκης

 • 23 Φεβρουαρίου 2021
 • admin@eshoped.gr
Περιγραφή Έργου Γενικό shut down της μονάδας πολυπροπυλενίου με υψηλής πιέσεως υδροβολή σε εναλλάκτες θερμότητας, σε σιλό και σε δοχεία. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των Ελληνικών...

Πλοίο «MCCL Sea Patris»

 • 23 Φεβρουαρίου 2021
 • admin@eshoped.gr
Περιγραφή Έργου Υδροβολή υψηλής πίεσης και βαφή στα ύφαλα και στο μπουτόπι του πλοίου “Sea Patris”. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Πλοίο «Μαρίτσα» – Πέραμα

 • 23 Φεβρουαρίου 2021
 • admin@eshoped.gr
Περιγραφή Έργου Υδροβολή 1000 bar και βάψιμο στα ύφαλα και στο μπουτόπι του πλοίου «Μαρίτσα». Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Halyps Cement

 • 22 Φεβρουαρίου 2021
 • admin@eshoped.gr
Περιγραφή Έργου Υψηλής πιέσεως υδροβολή 1000 bar για σπάσιμο τσιμέντου από σιλό. Το έργο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Halyps Cement.