Ναυτιλία - Τομείς Δραστηριοποίησης - ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.

Ναυτιλία

Η εταιρία ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει τον καθαρισμό αλλά και τη βαφή διαφόρων ανοιχτών και κλειστών χώρων ενός πλοίου όπως αμπάρια, δεξαμενές, κατάστρωμα. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με:

  • VACUUM
  • Υδροκοπή ή αλλιώς Ψυχρή κοπή
  • Υδροαμμοβολή
  • Υδροβολή

Η βαφή/ χρωματισμός των χώρων ενός πλοίου πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανημάτων AIRLESS τελευταίας τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην κατηγορία Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας.