Διυλιστήρια - Τομείς Δραστηριοποίησης - ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.

Διυλιστήρια

Η εταιρία ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει τον καθαρισμό αλλά και τη βαφή διαφόρων ανοιχτών και κλειστών χώρων ενός διυλιστηρίου όπως αερόψυκτα, σωληνογραμμές (καθαρισμός εσωτερικώς και εξωτερικώς), δεξαμενές, αντιδραστήρες, πύργοι, εναλλάκτες θερμότητας, σωλήνες- αγωγοί και φούρνοι- καυστήρες.

Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με:

  • VACUUM
  • Υδροκοπή ή αλλιώς Ψυχρή κοπή
  • Υδροκαθαίρεση
  • Υδροαμμοβολή
  • Υδροβολή

Η βαφή/ χρωματισμός των χώρων ενός διυλιστηρίου πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανημάτων AIRLESS τελευταίας τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην κατηγορία Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας.