Καθαρισμός Γράσου | Cyclon – LPC Hellas

  • 23 Φεβρουαρίου 2021
  • admin@eshoped.gr
Περιγραφή Έργου Καθαρισμός δοχείου παραγωγής γράσου (απομάκρυνση του υλικού) με υψηλής πίεσης ζεστού νερού και χημικά. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στις καινούργιες εγκαταστάσεις της Cyclon – LPC Hellas στον ...

Καθαρισμός Δεξαμενής ΤΚ-513

  • 23 Φεβρουαρίου 2021
  • admin@eshoped.gr
Aπομάκρυνση του υλικού (βαρύ κλάσμα ορυκτέλαιου) από δεξαμενή με χρήση μηχανήματος  Vacuum και υδροβολή υψηλής πίεσης για καθαρισμό της δεξαμενής ώστε να για να τοποθετηθεί καθαρό λάδι. Το έργο...