Περιγραφή Έργου Καθαρισμός δοχείου παραγωγής γράσου (απομάκρυνση του υλικού) με υψηλής πίεσης ζεστού νερού και χημικά. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στις καινούργιες εγκαταστάσεις της Cyclon – LPC Hellas στον ...
Aπομάκρυνση του υλικού (βαρύ κλάσμα ορυκτέλαιου) από δεξαμενή με χρήση μηχανήματος  Vacuum και υδροβολή υψηλής πίεσης για καθαρισμό της δεξαμενής ώστε να για να τοποθετηθεί καθαρό λάδι. Το έργο...