Καθαρισμοί κλειστών χώρων - Υπηρεσίες ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.

Καθαρισμοί κλειστών χώρων

Τα πλοία, οι διάφορες βιομηχανικές μονάδες αλλά και τα διυλιστήρια διαθέτουν κάποιους κλειστούς χώρους όπως δεξαμενές, πύργους, και αντιδραστήρες. Ο καθαρισμός αυτών των χώρων συνιστά αναμφισβήτητα μία απαιτητική διαδικασία συντήρησης, τόσο σε επίπεδο εργασιών όσο και σε επίπεδο μέτρων ασφάλειας. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν σε αυτούς τους χώρους, υπάρχει  υψηλός δείκτης επικινδυνότητας για το συνεργείο καθαρισμού και χρειάζονται ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας (όπως: gas/oilfree, παροχή αναπνεύσιμου αέρα κ.α.).

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για το συνεργείο καθαρισμού, η εταιρία ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε. χρησιμοποιεί το TankMaster, ένα μηχάνημα νέας τεχνολογίας που επιτρέπει τον καθαρισμό κλειστών χώρων εξ αποστάσεως (δηλαδή χωρίς την είσοδο του συνεργείου στους χώρους αυτούς). Το εν λόγω μηχάνημα επιτρέπει τον καθαρισμό ολόκληρης της εσωτερικής επιφάνειας του χώρου, φτάνοντας ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Ταυτόχρονα, απλοποιεί τις διαδικασίες και  ελαχιστοποιεί τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.

Έχετε ερωτήσεις;
Καλέστε μας άμεσα!