Λιμενικό σώμα εργασίες αποχρωματισμού

Λιμενικό σώμα εργασίες αποχρωματισμού

Η εταιρια ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε ανέλαβε και εκτέλεσε επιτυχώς εργασίες αποχρωματισμού .

Το έργο αυτό διήρκεσε σχεδόν 3 μήνες στα πλοία ΛΣ 060 , ΛΣ 070 , ΛΣ 080 του λιμενικού σώματος .

Έγινε αποχρωματισμός στην κουβέρτα του πλοίου με VACUJET και στο TOP SIDES, flat bottom πραγματοποιήθηκε με χρήση περιστροφικά ακροφύσια .

Στην συνέχεια τα προαναφερθέντα βάφτηκαν με μηχανήματα AIRLESS.