Αποσκουριασμός mccl

Αποσκουριασμός mccl

Η εταιρια ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε ανέλαβε και εκτέλεσε επιτυχώς εργασίες αποχρωματισμού.

Το έργο αυτό διήρκεσε σχεδόν 2 εβδομάδες στο καράβι ‘’Sea anemos’’ της εταιρίας Mediterranean CarCarriers Line S.A.

Πραγματοποιήθηκε ολικός αποχρωματισμός εξωτερικά του καραβιού με Vacum, μηχανήματα ρομποτικά (Spiderjet , Magneticcrawler ) και περιστροφικά ακροφύσια πιέσεως 3000 bar (ULTRA HIGH PRESSURE) .

Στην συνέχεια βάφτηκε με μηχανήματα AIRLESS.